CELLO

MUTLU VARLIK KOCAİLİ

1990 yılında Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı viyolonsel bölümünü kazanarak Katalin Nemeth ile çalışmalarına başlamıştır. 1995 yılından itibaren çalışmalarını Melih Kara ile sürdüren Kocaili, 2001 yılında başarı ile mezun olmuş ve A. Ü. Devlet Konservatuvarı’nda öğretim görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır. Yüksek lisans çalışmalarını Doç. Yuri Semenov ile yapmıştır.
Bursa Senfoni Orkestrası ve Uludağ Üniversitesi Akademik Orkestrası’nda solist olarak, konserler veren Kocaili, çeşitli orkestralar ile yurt içi ve yurt dışında bir çok konserde yer almıştır. Polonya, Suriye ve Yunanistan'da verilen dostluk konseri bunlardan bazılarıdır. Üyesi olduğu Nemeth Quartet ile Japonya, Moskova, Tunus, Bosna Hersek, Almanya, KKTC, Panama, Gürcistan gibi birçok ülkede festivaller ve konserlerde yer alan Kocaili 2014 yılında Yunanistan'da düzenlenen “Uluslararası eMuse Yarışması” nda grubu ile ikincilik ödülü almıştır.
2005 yılından itibaren Bursa Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda viyolonsel ve oda müziği dersleri veren Kocaili , Prof. Dr. Ozan Tunca ile sanatta yeterlik çalışmalarına devam etmektedir.